May’s – Hoshi no Kazu Dake Dakishimete (live) (video)

May’s – Hoshi no Kazu Dake Dakishimete (live) (video)