Risa Yoshiki – Vocalo Ga Rival (PV)

Risa Yoshiki – Vocalo Ga Rival (PV)