Rihwa – Haru Kaze (preview)

NekoPOP-Rihwa-Haru-Kaze-preview

Rihwa has released a preview of her new song “Haru Kaze,” the theme for the new television drama Boku no Ita Jikan starring Haruma Miura.